จะให้รออีกกี่ปีถึงจะปรับปรุงเสร็จชั้น 3 อาคารสันทนาการ

หากจำความกันได้กว่าที่ กคช.จะก่อสร้างอาคารสันทนาการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมใช้เวลานานหลายปีถึงจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นในปัจจุบันเมื่อก่อสร้างเสริ็จแล้วกว่าสามปีตามแผนงานมีเป้าหมายเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกรูปแบบ ชั้นล่างสุดเป็นโรงอาหาร ชั้นที่ 2 เป็นห้องพยายาบาล และเป็นที่ออกกำลังกาย ส่วนชั้นที่สามเป็นห้องประชุมชนาดใหญ่และใช้ในการจัดอบรมสัมมนาและจัดงานแบบเบ็ดเสร็จในตัว ทุกอย่างเป็นไปด้วยความล่าช้า เริ่มต้นจากห้องพยาบาลในแผนงานเมื่อห้องพยาบาลย้ายไปอยู่ประจำที่อาคารสันทนาการสถานที่ของห้องพยาบาลเป็นที่ทำการสหภาพแทน จากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลากว่าสองปีถึงจะย้ายขึ้นมาได้ส่วนสหภาพฯ ยืนยันอยู่ ณ ที่เดิม การติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดตั้งเสร็จแล้วไม่กล้าใช้เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าก่อนทำทำไมถึงไม่คิดถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้หรือไม่ วันนี้ C-13 สงสัยมากเกิดอะไรขึ้นรวมถึงพนักงานหลายคนที่ได้ฝากบอกมาว่าบนชั้นที่สามจะรอถึงอีกกี่ปีถึงจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ ถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบอะไรที่แน่ชัดหากมองในด้านการเสียโอกาสสูญสียแน่ไม่ว่าการใช้เป็นห้องประชุมจัดสัมมนาไม่ต้องไปใช้ตามโรงแรมให้สิ้นเปลือง การจัดงานเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นรายได้เข้าสโมสร ถึงวันนี้มีแต่ความว่างเปล่า และฝากให้สหภาพฯ ผลักดันในเรื่องนี้กันต่อ C-13 รับปากที่จะเร่งรัดให้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้สำเร็จตามที่ฝากบอกกันมาและจะนำเสนอเป็นวาระในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 นี้อย่างแน่นอน

FacebookTwitterGoogle+Share

มัวแต่ทำอะไรถึงใช้งบประมาณไม่ทันถึงเวลาต้องรื้อทั้งระบบ

ถ้าหากพูดถึงงบประมาณที่ กคช.ได้รับเงินสนับสนุนนอกเหนือจากการลงทุนในโครงการปกติแล้วยังมีงบประมาณที่ได้รับจากการโอนงบประมาณจากงบพัฒนาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ กคช.โดยจะนำมาใช้ชื่อว่างบพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนแต่ละปีได้มาเพื่อพัฒนาในชุมชนทั้งของเอกชนและ กคช.ไม่น้อย การใช้งบดังกล่าวนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานจากโครงการที่ผู้แปรงบมายัง กคช.กำหนดไว้ว่าจะสามารถทำอะไรที่ไหน เช่น ปรับปรุงถนนซอยในชุมชนต่าง ๆ ต้องมีการประกวดราคาเพื่อหาผู้ดำเนินการ ส่วนค่าดำเนินงานของงบประมาณ กคช.จะได้เป็นรายได้ประมาณ 10% ของวงเงิน ในแต่ละปีเป็นเงินไม่น้อยและต้องเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดของงบประมาณที่ได้รับC-13 เกริ่นนำในเรื่องนี้เนื่องจากขณะนี้ขอให้คำว่าเกิดปัญหาในขั้นตอนการประกวดราคาเปรียบเสมือนกับคอขวดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและล่าสุดจะถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้ถึง 1,700 ล้านบาท(ฟังนัชชาพูดนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือการไม่ใส่ใจกระบวนการทำงานเสียมากกว่าและทราบมาว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนขออุทรณ์ขอร้องทุกรูปแบบเพื่อนำเงินส่วนนี้กลับคืนมาคงไม่ได้ทั้งหมดต้องใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวกันทุกวิถีทาง C-13 ทราบมาอีกว่ายังจะถูกตัดอีกหากไม่เป็นไปตามแผนงาน คงต้องถามว่าที่ผ่านมามัวแต่ทำอะไรกันอยู่ประชุม ประชุม และประชุม แค่นั้นหรือ…ในทางปฏิบัติหากงบประมาณถูกตัดในปีต่อไปอย่าหวังว่าจะได้รับการจัดสรรใหม่ เงินส่วนนี้สามารถนำมาเป็นรายได้ให้กับ กคช.ในหลายเรื่องคงไม่ลงในรายละเอียดแต่จะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงเวลาที่ต้องรื้อระบบการประกวดราคาแบบขั้นตอนยาวเหยียดจากกรุงเทพฯ ไปยังสุไหงโกลกได้แล้ว อย่าทำเป็นเด็กเล่นขายของเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม…

FacebookTwitterGoogle+Share

เห็นด้วยแนวคิดการช่วยกันขายโครงการโดยไม่จำเป็นต้องโยกย้าย

ภาระกิจของฝ่ายการตลาดและขายในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีโจทย์ใหญ่ทำอย่างไรให้การขายโครงการระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จ ในขณะนี้ยังคงเหลือที่จะต้องรีบดำเนินการขายอยู่ 12 โครงการเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนด 50% ของโครงการจึงจะสามารถประมูลงานก่อสร้างได้ เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องจึงได้เสับเปลี่ยน ผอ.ฝ่ายการตลาดเป็น นางพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม เพื่อเข้ามาสานต่อและในอดีตเคยทำงานในฝ่ายการตลาดมาก่อนมีหลายคนทีเดียวถาม C-13 เป็นอย่างไรบ้างหลังจากมีการปรับเปลี่ยน ผอ.กต.คนใหม่ คำตอบคือขอชื่นชมนโยบายการทำงานในรูปแบบทีมขายไหนที่ขาดทักษณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์จะให้พนักงานจากกองขายอื่นเข้าไปเสริมเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างเต็มที่เป็นการทำงานแบบเฉพาะกิจไม่ต้องโยกย้ายให้วุ่นวาย ในขณะนี้ C-13 เองถูกขอให้ไปช่วยสนับสนุนการทำงานของกองบริหารงานขาย 1 จากต้นสังกัดกองบริหารงานขาย 2 และมีการทำงานในลักษณะนี้ช่วยกันเสริมทีมงานให้ลงตัว เป็นเรื่องที่ดีเดินมาถูกทางโดยมีเป้าหมายความสำเร็จของงานเป็นหลักไม่ได้มองว่าเป็นงานของกองไหนทุกคนต้องช่วยกัน จะเห็นได้ว่าโครงการที่เหลือในขณะนี้มีความคืบหน้าในการขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากนโยบายการทำงานข้ามกองเป็นทีมงานเฉพาะกิจคนไหนว่างไปช่วยเสริมตามความถนัดซึ่งในอดีตไม่เคยมี และเชื่อแน่ว่าการทำงานของฝ่ายการตลาดและขายจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะการร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันละกันเมื่อเสร็จภาระกิจกลับไปทำงานในต้นสังกัดตามเดิม

FacebookTwitterGoogle+Share

สงสัยการขออนุมัติการทำงานทำไมถึงต้องยึดการได้รับเช็คเป็นหลัก

ในการขออนุมัติการปฏิบัติงานมีข้อสอบถามมายังสหภาพฯ ค่อนข้างมากในประเด็นกรณีผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการในสายงานอนุมัติให้เดินทางหรือปฏิบัติงานไปแล้วและหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการเบิกจ่ายเช็คตามแบบฟอร์ม กคช.ค.7 เกิดปัญหาในการปฏิบัติหากเช็คยังไม่ออกถือว่ายังไม่สามารถใช้จ่ายได้ ในเรื่องนี้ C-13 คาใจพอสมควรรวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยทำไมถึงไม่ยึดคำสั่งอนุมัติในการทำงานเป็นหลัก สอบถามหลาย ๆ คนได้รับคำตอบว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องนี้ยังไม่ได้ถามกันโดยตรงถึงแม้เป็นระเบียบ C-13 มองว่าถ้าหากเป็นจริงระเบียบที่ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติสมควรที่จะแก้ไขได้ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติไม่สมควรใช้แนวทางนี้ทำให้การทำงานเกิดปัญหาคงต้องถึงเวลาทบทวนโดยความเห็นส่วนตัวทำไมถึงไม่ยึดอนุมัติการทำงานเป็นหลัก ในแผนงานการขออนุมัติการปฏิบัติงานมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่ากับได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้ C-13 เปิดประเด็นไว้ก่อนและโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งฟังเสียงจากพนักงานบอกต่อ ๆ กันมาค่อนข้างมากทีเดียว ด้วยนโยบายคิดเร็วทำเร็วสหภาพฯ คงต้องนำเรื่องนี้นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ “ยืนยันว่าหากเป็นระเบียบจริงก็ต้องแก้ไขได้ หรือหากเป็นการตีความจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝากบอกกันต่อ ๆ สหภาพฯ ผลักดันเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานอย่างแน่นอน” ไม่ใช่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายแล้วมาตั้งเรื่องเบิกในภายหลัง….

FacebookTwitterGoogle+Share

การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างความสุขให้ประชาชน

คิดใหม่ทำใหม่ตามแนวทางของ C-13 ก้าวสู่เดือนที่สองที่พยายามผลักดันให้ใช้สื่อคลื่นวิทยุรายการข่าวที่มีคนฟังมากที่สุดในประเทศเป็นการสื่อสารสองทางถ่ายทอดสดออกอากาศ 53 สถานีทั่วประเทศและที่สำคัญเวลาออกอากาศแน่นอนสามารถตรวจสอบได้คลื่น FM.100.5 รายการลุงนุ้ยคุยข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. กว่าจะผลักดันแนวความคิดนี้เพื่อให้รายการนี้โฆษณาโครงการของ กคช.ได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดมีข้อจำกัดมากมายจากการประเมินผลการใช้คลื่นสื่อทางวิทยุทั่วไปเท่าที่ฟังอยู่ไม่มีใครรู้ว่าสื่อจะออกในเวลาไหนเน้นเฉพาะสปอร์ตโฆษณาอย่างเดียวเป็นหลักใช้งบประมาณมากมายบางแห่งสถานีถูกระงับการออกอากาศไปแล้วยังนำมาเบิกค่าใช้จ่ายแถมผูกขาดกันเป็นเวลานานเป็นความสูญเปล่าของงบประมาณอย่างน่าเสียดาย ประกอบกับในช่วงนี้ C-13 ถูกขอให้ไปช่วยการประชาสัมพันธ์โครงการในความรับผิดชอบของกองบริหารงานขาย 1 มีโครงการทั้งหมดสามโครงการที่ต้องขายมองเห็นความสำคัญของการใช้สื่อทางวิทยุที่ได้ผลในระยะยาวในคลื่นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ถึง 5 รูปแบบและเป็นรายการสดประกอบด้วย:-

1. ออกสปอร์ตโฆษณษโครงการของ กคช.ในภาพรวม

2. ออกสปอร์ตโฆษณารายโครงการขึ้นอยู่กับการประสานงานและการให้ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที

3. ผู้จัดรายการนำโดย ดร.โสภณ ดำนุ้ย อดีตผู้อำนวการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นักพูดชื่่อดังพร้อมกับพิธีการอีก 2 ท่านสามารถเชียร์โครงการได้ทันที

4. กคช.เองสามารถชี้แจงรายการสดได้ในรายการนี้ ซึ่งในเรื่องนี้สำคัญมาก C-13 ได้รับเชิญนำเสนอข้อมูลในส่วนของสหภาพฯ ไปสามครั้งในการชี้แจงเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงานของ กคช.เองออกรายการ 2 ครั้ง และจะออกอากาศสัมภาษณ์สดอีกในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2558 นี้

5. ฟังรายการย้อนหลังใน Aplication ของ อสมท.ย้อนหลังได้ตลอด

ถ้าหากติดตามการออกอากาศในคลื่่น FM100.5 รายการลุงนุ้ยคุยข่าว จะพบสโลแกนใหม่ “การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างความสุขให้ประชาชน” ไม่ต้องแปลกใจว่าใครเป็นคนคิดในเรื่องนี้ และต้องขอบคุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานขาย 1 ฝ่ายการตลาดและขาย (นายจิรวัฒน์ สมเกียรติกุล) ตัดสินใจเห็นด้วยโดยใช้อำนาจการจัดจ้างของผู้อำนวยการกองแบบเดือนต่อเดือน เดือนต่อไปยังไม่แน่ใจ อย่างไรก็ตามการใช้สื่อที่สามารถทำให้ กคช.คนรู้จักมากยิ่งขึ้นควรที่จะใช้บริการในคลื่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป เราเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้สื่อมากมายวันนี้ต้องถามว่า “สื่อของ กคช.ทำอะไรที่ไหนเป็นที่รับรู้ในสื่อสาธารณะมากน้อยแค่ไหนคำตอบคือ…ไม่เข้าตากรรมการ….

FacebookTwitterGoogle+Share

เตรียมหามาตรการการซ่อมแซมบ้านในช่วงค้ำประกันการซ่อมให้รัดกุม

ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาในการก่อสร้างโครงการในสัญญาการก่อสร้างจะระบุไว้ให้ผู้ประกอบการประกันการซ่อมเป็นเวลาสองปีโดย กคช.หักเงินประกันการซ่อมไว้ในทางปฏิบัติมักจะเกิดปัญหาโดยภายหลังจากการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าจะแจ้งให้ลูกค้าสำรวจความเรียบร้อยของตัวบ้านทั้งหมดหากมีตรงไหนชำรุดบกพร่องจากฝีมือการก่อสร้างจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะประวิงเวลาในการเข้ามาดำเนินการสร้างความยากลำบากให้กันสำนักงานดูแลเคหะชุมชนตามแล้วตามกันอีกมักจะรอจนใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันการซ่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กคช.ค่อนข้างสูง ในเรื่องนี้ C-13 ได้นำเสนอและเปิดประเด็นเรื่องนี้ไว้ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการระยะที่ 1 กำลังอยู่ในขั้นตอนของประกวดราคาและหาผู้ประกอบการซึ่งจะนำไปสู่การก่อสร้างขณะนี้ทราบมาว่าเริ่มทะยอยลงพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ ขอให้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนนำบทเรียนในอดีตจากปัญหาการซ่อมโครงการบ้านเอื้ออาทรมาประเมินและกำหนดมาตรการอย่าให้เกิดช่องว่างกรณีผู้ประกอบการเล่นแง่บ่ายเบี่ยงจนถึงนาทีสุดท้ายไม่ต้องรอตามง้ออ้อนวอนเห็นแล้วสงสารสำนักงานดูแลเคหะชุมชนที่อยู่ด่านสุดท้าย C-13 ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจนหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้ กคช.ดำเนินการได้โดยตรงโดยเบิกจ่ายจากเงินประกันสัญญา เพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้กับลูกค้าไม่ใช่ปล่อยให้รอแล้วรออีกเช่นในอดีต

FacebookTwitterGoogle+Share

เรื่องของตัวชี้วัดที่สหภาพฯ มองว่าควรจะยกเลิก

คำว่าตัวชี้วัดกลายเป็นประเด็นที่ทุกหน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐวิสาหกิจตามเงื่อนไขของ สคร.รวมถึงโครงการหลากหลายจาก สคร.ก็ต้องปฏิบัติเรียกได้ว่าทุกเรื่องวันนี้กระแส SEPA มาแรงทุกองค์กรต้องใช้งบประมาณมากมายในการอบรมสัมมนาเพื่อรองรับเงื่อนไขเหล่านี้…สำหรับตัวชี้วัดตรงไหนที่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่สามารถปฏิบัติได้ส่งผลเสียต่อองค์กรควรที่จะยกเลิก C-13 เกริ่นนำในเรื่องนี้เนื่องจากในเรื่่องของตัวชี้วัดในประเด็นอยู่ในขั้นตอนการฟ้องศาลไปแล้วเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทำไมถึงกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด…มีใครสั่งหรือขอร้องให้ศาลรีบดำเนินการได้ตามที่ต้องการหรืออย่างไรทุกคนรับรู้อยู่แล้วอยู่ที่ศาลจะพิจารณากว่าคดีจะเสร็จสิ้นใช้เวลากี่ปีไม่มีใครตอบได้แล้วกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดคิดได้อย่างไร แต่ถ้าหากไปสั่งศาลได้ไม่ได้ว่าอะไรจึงเป็นเรื่องที่ต้องยกเลิกไม่ดีกว่าหรือจะไปกำหนดเงื่อนไขเพื่อมัดตัวเองเพื่ออะไร ….เรื่องนี้สหภาพฯ จะเดินหน้าให้ยกเลิกจะนำเสนอในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป ส่วนข้อกังวลว่า สคร.จะว่าอย่างไรคงต้องบอกว่า ณ วันนี้ภาพลักษณ์ระหว่าง สคร.กับสหภาพทุกแห่งมอง สคร.ติดลบ…

FacebookTwitterGoogle+Share

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 4558 ท่าน
ผู้เยี่ยมหน้านี้ : 4558 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้ : 26 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 13027 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้: 2 ท่าน
โพสต์ที่มีผู้ชมสูงสุด : คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เดินหน้ามาตรการเยียวยา
เริ่มนับตั้งแต่ : ธันวาคม 25, 2014

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2015
พฤ อา
« เม.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031