C-13 ขอชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้มีการตั้งคำถามท่ามกลางข่าวลือต่าง ๆ นา ๆ ว่าสหภาพฯ ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ชุดใหม่ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้วันนี้ กคช.มีคณะกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้วและได้มีการประชุมครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมารวมถึงนำเสนอเรื่องนี้เพื่อสานต่อและสหภาพฯ ได้ทำข้อมูลทั้งหมดตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ชุดที่แล้วซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อสานต่อเรื่องนี้และจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาอย่างเป็นทางการเรื่องนี้จะมีการประชุมประจำเดือนในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 C-13 จะติดตามและสานต่อเรื่องนี้เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์อันแน่าแน่ของสหภาพฯ ยุคนี้แบบไม่มีอะไรแอบแฝงเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสหกรณ์ฯ ทำงานกันมานานให้ได้รับการบรรจุเป็น “ลูกจ้าง กคช.” กันต่อไ..

Read more

C-13 ได้รับฟังความเห็นของช่างเทคนิคซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างที่ผ่านมาเบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ 22 วัน ส่วนวันหยุดที่เหลือไม่สามารถเบิกได้คือประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ในความเป็นจริงในการควบคุมงานก่อสร้างหน้าที่ของผู้รับเหมาทำอย่างไรก็ได้ที่ให้การทำงานเร็วที่สุดเพื่อรีบส่งงานจากการสอบถามแบบสุ่มตัวอย่างของผู้คุมงานปรากฏว่าในบางครั้งผู้รับเหมาเร่งงานก่อสร้างและส่วนใหญ่จะทำงานกันทุกวันกว่าจะเลิกงานเกือบสองทุ่มแล้วแต่ความเร่งด่วนของงานสำหรับวันหยุดในส่วนที่เหลือไม่สามารถทำอะไรได้เพราะนโยบายของคำว่า “ประหยัด” ต้องรอไว้ก่อนแล้วจะต้องรอทำไมคำตอบคือไม่ให้เบิกเงินค่าล่วงเวลา…ในเรื่องนี้มักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน C-13 ขอตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องรอเพื่ออะไรหากคิดกันแค่ตัดค่าล่วงเวลาเฉพาะวันหยุดซึ่งในความเป็นจริงคนคุมงานต้องอยู่หน้างานตลอดคือจุดบอดของการควบคุมงานหรือไม่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องหันกลับมาทบทวนกันใหม่ในโครงการใหม่อย่าประหยัดในสิ่งที่ไม่สมควรประหยัด C-13 จะให้มีการทบทวนเรื่องนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริงในการควบคุมงาน ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแลอาจมีคำถามว่าไปคุมงานจริงหรือไม่เป็นคนละเรื่องหากไม่ได้ทำงานจริงมีมาตรการลงโทษทางวินัยอยู่แล้ว…และสัญญาว่าจะผลักดันเรื่องนี้ในเวทีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์กันต่อไ..

Read more

 สืบเนื่องจากกระดานข่าวของสหภาพฯ มีการปรับปรุงใหม่เกิดขัดข้องทางเทคนิคมีพนักงานสอบถามกันมากว่าทำไมข่าว C13 หายไปในเรื่องนี้สหภาพฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดทำขั้นมาใหม่ใช้เวลานานพอสมควรวันนี้ถือว่าได้กลับมาใหม่เรียบร้อยแล้วและจะปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาในทุกเรื่องนับแต่นี้เป็นต้นไป…ศักดา มังคะลี (Tum C-13) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งชาติ 8 ..

Read more

  ก็แทบไม่น่าเชื่อว่า จากรูปเดิมๆที่เราเคยเห็นกันในทีวีหรือว่าสื่อต่างๆ แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนาไปแล้ว สวยงามครับ ลองเชิญชมกันดูน..

Read more

พนักงานรัฐวิสาหกิจนับวันจะถูกลืมโดยเฉพาะกลุ่ม 36 รัฐวิสาหกิจใช้บัญชีเงินเดือน 58 ขั้น ต่อไปใครจะสนใจทำงานรัฐวิสาหกิจ..อย่ามองแค่รัฐวิสาหกิจแถวหน้ามีไม่กี่แห่งที่ถูกมองว่ามีรายได้ดี จะเห็นว่าการเปิดรับพนักงานใหม่ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานไม่นานลาออกเพราะเงินเดือนน้อยมีทางเลือกที่อื่นอีกมากมา..

Read more

คิดอย่างไรทำงานแล้วไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกัน:จากการบอกเลิกสัญญาการบริหารโครงการหนองคาย(มิตรภาพ)ในฐานะประธานสหภาพซึ่งได้รับการตอบรับจากข้อเสนอของผมไปเรียบร้อยแล้วในเมื่อผิดสัญญาและไม่มีความพร้อมก็ไม่สมควรทำให้เป็นภาระของหัวหน้าสำนักงานวันนี้ได้คุยกับอดีตผู้จัดการแบบตรงไปตรงมาบอกให้ฟังว่าก่อนรับงานนี้บอกว่าจะได้ค่าจ้างเดือนละ 10000 บาท ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสัญญาทะยอยส่งเงินโอนเข้าบัญชีครั้งละ 2000-3000 บาทเท่านั้น อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงค่าน้ำมันใช้ในการตัดหญ้ายังไม่ยอมจ่าย เงินเดือนคนอื่นก็เช่นกันจึงทำให้เกิดปัญหาและมักจะอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้กลับตั้งคำถามถึงหัวหน้าสำนักงานอีกว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาคำถามคือค่าใช้จ่ายอะไรในเมื่อผิดสัญญาแต่กลับต่อสัญญามาโดยตลอดกว่าสามปีพยายามถามผมในวันนี้คำตอบคือไม่คุยด้วยไม่ใช่หน้าที่จะต้องตอบและจะเดินหน้าในเรื่องนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรคือบทบาทและหน้าที่ของสหภาพการอยู่ในพื้นที่ในงานประจำหลายวันทำให้รู้ลึกรู้จริงไม่มีใครกล้าโต้แย้งได้และโดยส่วนตัวไปตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เคยไปเรียกเงินจากลูกค้าใดๆ กรณีโครงการที่ขายดีมาก..               (ศักดา มังคะลี (Tum C-13) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งช..

Read more

การจ่ายเงินโนัสให้พนักงาน: ผมเพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดหนองคายในวันนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายเป็นเวลาถึงสองอาทิตย์แต่ก็ได็ติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเรื่องเงินโบนัสมีข่าวลือกันโดยตลอดจะได้หรือไม่ได้ผมขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการถ้าข้อมูลไม่นิ่งจะไม่บอกอะไรจะสร้างความสับสนวันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าการเคหะแห่งชาติจะจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานคนละ 1 เดือน โดยจะจ่ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 พร้อมกับการจ่ายเงินเดือนอย่างแน่นอน (ศักดา มังคะลี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งช..

Read more

เริ่มต้นจากเด็กบ้านนอกเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ โชคดีที่เรียนหนังสือดีมาก คุณพ่อเสียตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ เหลือแต่คุณแม่เพียงคนเดียวพร้อมกับพี่น้องอีก 4 คน ถามว่าลำบากหรือเปล่าที่จริงก็ลำบากแต่โชคดีมีญาติผู้ใหญ่น้าสาวเป็นผู้อุปถัมภ์..เรียนหนังสือพร้อมกับทำงานที่การเคหะฯ ไปด้วยทำไปทำมากลับกลายเป็นผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจการการเคหะแห่งชาติแบบหลายคนแปลกใจอดีตประธานสหภาพฯ การเคหะแห่งชาติ ผ่านร้อนผ่านหนาวในการต่อสู้มาพร้อมกับเพื่อน ๆ กว่าสิบปี..คำถามว่าทำแล้วได้อะไรในตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ในเมื่อเรามีความเชื่อในพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเลยต้องเดินหน้าต่อ..เพราะเห็นหลาย ๆ คนกรรมตามทันโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเสียอีก..เดินหน้าต่อนะท่านประธานสห..

Read more

ทำไมถึงต้องเป็นเราในทุกครั้งที่ภายในการเคหะแห่งชาติเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม จะเห็นว่าต้องจับไมค์ขึ้นเวทีก่อนคนอื่นทุกที ปกติเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง แต่เมื่อพบเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมนี้อดไม่ได้ที่จะต้องไปยืนแถวหน้า ภาระกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนที่จะกลับไปทำงานประจำคือการช่วยเหลือให้น้องลูกจ้าง(ชั่วคราว)ได้เป็นลูกจ้างประจำก่อนที่จะผลักดันให้เป็นพนักงานสำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานมานานหันไปทางไหนไม่มีใครช่วยเหลือ..ครั้งนี้คงเป็นตำนานการต่อต่ออีกครั้งในการเคหะแห่ง..

Read more

เกือบสองอาทิตย์ที่ได้เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ในสิ่งที่ไม่ได้ร้บความเป็นธรรมการขอความเห็นใจลูกจ้างการเคหะฯ ทุกคนวางเฉยเมื่อน้อง ๆ เดือดร้อนในฐานะผู้นำเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรบัดนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ว่าการการเคหะฯ ได้เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปีหน้าจะรับลูกจ้างเป็นการภายในเพียงอย่างเดียวส่วนกิจกรรมของลูกจ้างต้องดำเนินการต่อไปอย่าขาดช่วง..หลังจากนี้ต้องไปทำงานประจำตามปกติก่อนเริ่มที่จังหวัดนนท..

Read more